Lantbruk

Verksamheten på Åby Gård startades 1955 av Gösta Hammarstedt. Gården arrenderades 1966 av Göstas söner Georg och Åke, som sedan köpte gården 1975. Deras respektive söner Peter och Tommy blev delägare 1988 och i samband med detta startades Malmby Lantbruk.

Lantbruket har vuxit mycket under de senaste tio åren och består idag av grisproduktion, kor för köttproduktion samt odling av spannmål.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.