Välkommen till Malmby Lantbruk!

AB Malmby Lantbruk är ett bolag som bedriver jordbruk med djurhållning samt entreprenadverksamhet och grönyteskötsel.

Entreprenadverksamheten består till stor del av arbeten med teleskoptruckar, såväl stela som runtomsvängande, grävmaskiner och traktorgrävare, men också av skötsel av grönytor, såsom gräsklippning, ogräsrensning, trädbeskärning, montering av fallskydd, plantering av blommor och buskar. Bland tjänsterna ingår även vägunderhåll som sandsopning, snöröjning och väghyvling.

Jordbruket bedrivs på Åby Gård utanför Strängnäs, där vi har grisproduktion och håller kor för köttproduktion. Försäljning sker av slaktsvin, köttdjur och spannmål.

Tag gärna kontakt med oss för mer information! 070 - 88 66 283

Hem  |  Entreprenad  |  Lantbruk  |  Personal  |  Bilder  |  Kontakt

Copyright © 2009